Bones pràctiques A+S | Ajuntament de Barcelona

Vídeos sobre el reconeixement que l’Ajuntament de Barcelona atorga a les millors practiques ambientals dins la seva organtizació en el marc del Programa Ajuntament + Sostenible. Aquest programa vetlla per reduir l’impacte ambiental de l’activitat municipal i estendre la cultura de sostenibilitat entre els seus treballadors i treballadores.