Descobreix la Fàbrica del Sol | Ecologia Urbana

La Fàbrica del Sol és l’equipament d’educació ambiental de referència de Barcelona. És un edifici demostratiu que està obert a tothom per donar a conèixer i estendre la cultura de la sostenibilitat, a través de l’oferiment de diversos serveis, recursos i activitats per adults i famílies.