Pla Clima | Ajuntament de Barcelona

Barcelona fa front al canvi climàtic amb la implantació del Pla Clima. És una ciutat pionera que es fa responsable de la seva contribució al canvi climàtic i que es prepara per ser menys vulnerable als seus efectes i més justa i que fomenta l’acció col·laborativa.